• जलविद्युत विकासमा प्रदेशको भूमिका

    नेपालमा जलविद्युतीय परियोजनाहरू प्राय केन्द्रीय तथा पूर्वीय नदीप्रणालीमा नै समूहीकृत रही आएका छन् । जसका कारण, प्रदेश एक, बाग्मती र […]

     1,392 people read this Publication.