• Companies Bill Policy Brief

    Companies Act is one of the important and over-arching pre-conditions for enabling corporate governance. It is the legislation that governs […]

     310 people read this Publication.

  • कम्पनी विधेयककाे समिक्षा

    व्यवसायिक सुशासनको सुनिश्चितताका लागि कम्पनी ऐन एक महत्वपूर्ण र प्रमुख पूर्वशर्त हो । यो कम्पनीहरूको दर्तादेखि सञ्चालन र बहिर्गमनसम्मका पक्षहरूलाई […]

     370 people read this Publication.